Yeni Topluluk Kurmak İçin Gerekli Belgeler

1-Topluluk başkanı tarafından Rektörlüğe yazılmış ve kurulmak istenen kulübün kabul beyanının ekinde bulunduğu FR.345 Yeni Topluluk Kurma Formu 

2-Akademik danışman beyan dilekçesi FR.332 Akademik Danışman E-İmzalı Formu

Not: Akademik danışman dilekçesi EBYS üzerinden yazılacaktır.

3- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesine göre hazırlanmış Kulüp Tüzüğü dd.009 Öğrenci Kulüp Tüzüğü

(Tüzüğün her sayfasının altına kulüp kurucu üyeleri paraf yapacak, en arka sayfasına Topluluk kurucu üyelerinin tamamı ad-soyad-imza yapacaklardır.)

4- En az 15 kişiden oluşan Topluluk Kurucu Öğrenci Listesi FR.260 Topluluk Kurucu Üye Formu

5-Kurucu üye öğrencilerinin öğrenci belgeleri ile kimlik fotokopileri.

6- Geçici Topluluk Başkanı, Yönetim ve Denetim Kurulu Listesi FR.333 Yönetim ve Denetim Kurulu Listesi

7Adli Sicil Kaydı ( e-devletten alınabilir.)

 Bu belgeler, eksiksiz doldurulduktan sonra Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletilmelidir.