Hakkımızda

Hakkımızda

Sağlık, Kültür  ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, öğrencilerin yeni ilgi alanları kazanılmasına, iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetlerin sunulması, onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlence alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. ve 47. Maddeleri uyarınca kurulmuştur.