ALKÜ Sağlık Merkezi

Medikososyal

 

Sağlık merkezinin temel amacı; idari ve akademik personel ile öğrencilere günlük poliklinik hizmetleri ile acil sağlık sorunlarında tıbbi müdahale ve bakım yapmak, gerekli durumlarda daha ileri tetkik ve tedaviler için tam teşekküllü ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirmektir.

Sağlık merkezinde istihdam edilen personel sayısı 4 olup, mevcut personel dağılımı aşağıda sunulmuştur.

 

          Personel (Unvan)

           Personel Sayısı

                    Doktor

                        1

                 Diş Hekimi

                        1

                  Psikolog

                        1

           Sağlık Memuru

                        1

 

Sağlık Merkezinde Verilen Hizmetler

 

 • Tıbbi acil müdahale
 • Poliklinik hizmetleri
 • Sağlık kontrolleri
 • Sağlık konularında danışmanlık
 • Pansuman (yanık, kesik, ezilme vb.)
 • Cerrahi dikişlerin alınması
 • Yabancı cisim çıkartılması
 • Kan basıncı ölçülmesi
 • Aşı uygulaması
 • Oral ilaç verilmesi
 • Gerekli durumlarda sevk
 • Koruyucu sağlık hizmetleri