Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Evrensel değerlere bağlı, insanlığa hizmet merkezli bir yönetim anlayışı ile faaliyet yapan üniversitemiz, öğrencilerimiz ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını koruyarak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla sağlık, kültür, spor, beslenme, barınma konularında ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri en iyi şekilde sunmaktır.

Vizyonumuz

Sağlık, kültür, spor, beslenme ve sosyal hizmetlerin sunulduğu alanlarımızı, üniversitemiz öğrencileri ve personeli açısından çekim merkezi haline getirmeyi başarmış, kaynakları verimli kullanabilen, bilgi teknolojileri ile donatılmış bir birim haline getirmektir.