Form/Belgeler

FORM/BELGELER

Öğrenci toplulukları için gerekli formlar tıklayınız

Yeni topluluk kurmak için dilekçe örneği tıklayınız

Yeni topluluk kurmak için gerekli belgeler tıklayınız, 

Kısmi zamanlı öğrenci başvuru formları tıklayınız

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma formları tıklayınız

Stand açma başvuru formu tıklayınız,

Yemek bursu başvuru formu tıklayınız,