Yemek Bursu İşlemleri Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Yemek Bursu  Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 YEMEK BURSU BAŞVURU FORMU

1-Yemek bursuna ilişkin duyuru birimlerin ilan panolarına asılacaktır.

2-Öğrenciler yemek bursu başvurularını   17 Ekim 2023 tarihine kadar öğrencisi oldukları Enstitü/Fakülte/Yüksekokullarına yapacaktır.

3-Başvurular, ilgili birimler tarafından en az üç kişiden oluşan Yemek Bursu Tespit Komisyonu marifetiyle başarı ve gelir düzeyi düşük öğrenciler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

4-İlgili birimler başvuran tüm öğrencileri öncelik sırasına göre listeleyerek 23 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza bildireceklerdir.

5-Yemek bursu başvuru formalarını eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır. Bu öğrenciler hakkında gerekirse disiplin işlemi başlatılacaktır.

6-Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi 30 Ekim 2023 tarihinde Başkanlığımızın web sayfasında ilan edilecektir.

7-Yemek bursu işlemleri ‘‘ALKÜ Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi’’ ne uygun olarak yapılacaktır.

 

Yemek Bursu

Her akademik yılın başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları dikkate alınarak, başarılı ve gelir düzeyi düşük kaç öğrenciye yemek bursu verileceği, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen yemek bursu kontenjanı öğrenci sayıları dikkate alınarak eğitim öğretim birimlerine tahsis edilir. Yemek bursu başvuruları her öğrencinin kayıtlı bulunduğu eğitim öğretim birimine yapılır. Öğrencilerin müracaatlarına ilişkin değerlendirmeler birimlerce oluşturulacak ”Yemek Bursu Tespit Komisyonu” tarafından ihtiyaç önceliğine göre tespit edilerek oluşturulacak bir tutanakla öncelik sırasına göre sıralanarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilir. Listeler konsolide edilerek web sitesinde yayınlanır. Yemek bursu almaya hak kazanan öğrenciler, akademik yıl boyunca, hafta içi günde bir öğün Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerden ücretsiz yararlanır.