Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Belgeleri

1.      Kısmi Zamanlı Öğrenci  Başvuru Formu 

 

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

1-      Öğrenci Belgesi

2-      VAKIFBANK ait IBAN numarası (Alanya Şubesi)

3-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-      Disiplin cezası almadığına dair belge (Öğrencisi Olduğu Akademik Birimin Öğrenci İşlerinden Alınacak.)

5-     FR.258 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşme Formu

6-     FR.263 SGK İlişik Taahhütnamesi

7-      SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi(Alanya SGM'den veya e-devlet üzerinden alınabilir.)

          (E-devlet üzerinde Sosyal Sigortalar Kurumu-SPAS Müstehaklık Sorgulama Belgesi)