Kurslar ve Sürekli Çalıştırıcılar (Usta Öğreticiler) Hakkında Genel Bilgiler ve Gerekli Evraklar

 

GEREKLİ EVRAKLAR

 • USTA ÖĞRETİCİ(ÇALIŞTIRICI) BEYAN DİLEKÇE (1 ADET)
 • DİPLOMA FOTOKOPİSİ   (1 ADET)
 • HESAP NO  (1 ADET)
 • ADLİ SİCİL KAYDI   (1 ADET)
 • NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ   (1 ADET)
 • FOTOGRAF  (3 ADET)
 • HİZMET DÖKÜMÜ

ÖNEMLİ HUSUSLAR

 • Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmelerini sağlamak amacıyla sosyal, kültürel, bilimsel, spor, sanat ve beceri alanlarında çeşitli kurslar açılması ve sürekli çalışmalarda bulunulması Rektörlük Makamının onayıyla gerçekleşir.
 •  Sürekli çalışmalarla kurslarda öncelikle konunun uzmanı üniversite öğretim elemanı veya personelinden biri; yoksa Üniversite dışından bir öğretici ya da çalıştırıcı görevlendirilebilir.
 • Öğretici ve çalıştırıcının yürüttükleri görev karşılığı, Maliye Bakanlığınca her yıl çıkarılan bütçe kanununda belirlenen ve üniversitelerde öğretim görevlilerine ödenen gündüz ders ücreti miktarı saat karşılığı ücrettir.
 • Öğreticilere ücret karşılığı yaptırılan çalışma haftalık 10 (on) saati geçemez.
 • Öğreticiler yapacakları çalışmalarla ilgili yıllık plan hazırlayarak Akademik Danışmana vermek ve onaylatmak zorundadırlar.
 • Kurs ve sürekli çalışmaların yapılabilmesi için en az 15 (on beş) üniversite öğrencisinin kayıt olması, aktif olarak devam etmesi ve faaliyete katılması gerekmektedir. Ancak Üniversite spor takımlarının çalışmalarında bu sayı aranmaz. Bu kurslara ilişkin akademik danışmanın gözetiminde kursiyerlerin imzaladığı kurs devam çizelgesi tutulur. Kurslar ve sürekli çalışmalar üniversitelerin akademik takvimine uygun olarak eğitim- öğretim zamanlarında başlatılır ve sona erdirilir.

GEREKLİ EVRAKLAR

 • USTA ÖĞRETİCİ(ÇALIŞTIRICI) BEYAN DİLEKÇE (1 ADET)
 • DİPLOMA FOTOKOPİSİ   (1 ADET)
 • HESAP NO  (1 ADET)
 • ADLİ SİCİL KAYDI   (1 ADET)
 • NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ   (1 ADET)
 • FOTOGRAF  (3 ADET)
 • HİZMET DÖKÜMÜ

ÖNEMLİ HUSUSLAR

 • Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmelerini sağlamak amacıyla sosyal, kültürel, bilimsel, spor, sanat ve beceri alanlarında çeşitli kurslar açılması ve sürekli çalışmalarda bulunulması Rektörlük Makamının onayıyla gerçekleşir.
 •  Sürekli çalışmalarla kurslarda öncelikle konunun uzmanı üniversite öğretim elemanı veya personelinden biri; yoksa Üniversite dışından bir öğretici ya da çalıştırıcı görevlendirilebilir.
 • Öğretici ve çalıştırıcının yürüttükleri görev karşılığı, Maliye Bakanlığınca her yıl çıkarılan bütçe kanununda belirlenen ve üniversitelerde öğretim görevlilerine ödenen gündüz ders ücreti miktarı saat karşılığı ücrettir.
 • Öğreticilere ücret karşılığı yaptırılan çalışma haftalık 10 (on) saati geçemez.
 • Öğreticiler yapacakları çalışmalarla ilgili yıllık plan hazırlayarak Akademik Danışmana vermek ve onaylatmak zorundadırlar.
 • Kurs ve sürekli çalışmaların yapılabilmesi için en az 15 (on beş) üniversite öğrencisinin kayıt olması, aktif olarak devam etmesi ve faaliyete katılması gerekmektedir. Ancak Üniversite spor takımlarının çalışmalarında bu sayı aranmaz. Bu kurslara ilişkin akademik danışmanın gözetiminde kursiyerlerin imzaladığı kurs devam çizelgesi tutulur. Kurslar ve sürekli çalışmalar üniversitelerin akademik takvimine uygun olarak eğitim- öğretim zamanlarında başlatılır ve sona erdirilir.
Eski Site