Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması İçin Gerekli Evraklar

1.       Kısmi zamanlı öğrenci işe başvuru formu tıklayınız.

2-      Öğrenci Belgesi

3-      AKBANK ait IBAN numarası

4-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-      Disiplin cezası almadığına dair belge (Transkript Belgesi)

6-      Kısmi zamanlı öğrenci çalışma sözleşmesi

7-      SGK ilişik taahhütnamesi 

8-      SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi(Alanya SGM'den veya e-devlet üzerinden alınabilir.)

          (e-devlet üzerinde Sosyal Sigortalar Kurumu-SPAS Müstehaklık Sorgulama Belgesi)

Eski Site