Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birimlerin Dikkat Etmesi Gerek Hususlar

Birim Yöneticilerinin Dikkatine;

  • Kısmi zamanlı öğrenci kapsamında işe alınan öğrencilerin işe başlamalarının ve işten ayrılmalarının bildirimleri 5510 sayılı sosyal sigortalar kanunu gereği yasal süre ile sınırlandırılmıştır. Süresinde bildirim yapılmayan öğrenciler için aynı kanunun 102.maddesine göre İdari para cezası uygulanmaktadır. Bu sebeple ilgili birimler işe aldığı öğrenciyi işe başlamadan en az 5 (beş) iş günü içinde, işten ayrılan öğrencinin de en az 3(üç) iş günü içinde Başkanlığımıza bildirim yapılması gerekmektedir.
  • Öğrenci puantajlarının her ay bitiminde göndermeleri gerekmektedir.
  • Çalışma saatleri Haftalık 10 Aylık 40 saati geçmemelidir.
Eski Site